Egenandelstak 1

Gjelder egenandeler ved undersøkelse og behandling hos lege og psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt, for reise i forbindelse med undersøkelse og behandling samt for viktige legemidler og medisinsk utstyr på blå resept.

For 2017  egenandelstak1 er 2 205 kr.

Du får frikortet for egenandelstak1 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2017. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Egenandelstak 2

Omfatter egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannlegehjelp, opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus (tidligere: Rikshospitalet).

For 2017 egenandelstak2 er 1 990 kr

Du får frikortet for egenandelstak2 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt til sammen 1 990 kroner i egenandeler i 2017. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

 

Egenandeler fra 1.7. 2016

 

Nasjonal endring av takster gjennomføres hvert år pr 1.juli. Resultatet i år oppsummeres kort:

Konsultasjon hos lege:

152 kr/200 kr (uten/med spesialitet i allmennmedisin)

Laboratorieprøver:

54 kr

Henting av sykemelding osv:

54 kr

Ekspedisjonsavgift for alt som sendes fra kontoret per post eller e-post

59 kr

Ikke møtt avgift

160 kr