Fra 1. januar 2023 er det fortsatt kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort.

Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen. Det nye frikorttaket er på 3040 kroner.

Hensikten med sammenslåingen er å gjøre ordningen enklere for innbyggerne, og å skjerme de brukerne som i dag har de høyeste utgiftene.

De tjenestene som tidligere har gitt opptjening til frikort for helsetjenester, vil fortsatt gi opptjening.

Du finner frikortet ditt, kan sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt på helsenorge.no. Husk at de fleste behandlere har mulighet til å sjekke om du har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

I dag kan egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt gi opptjening til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 3040 kroner i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Egenandeler fra 01.07.2022

Nasjonal endring av takster gjennomføres hvert år pr 1.juli. Resultatet i år oppsummeres kort:

Konsultasjon hos lege:

160 kr/280 kr (uten/med spesialitet i allmennmedisin)

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt):

10kr 

Laboratorieprøver:

59 kr

Ekspedisjonsavgift for alt som sendes fra kontoret per post eller e-post

59 kr

Ikke møtt avgift

175/283 kr